ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εφαρμογή συστήματος εξωτερική θερμομόνωσης σε υφιστάμενο κτίριο. Οι αρχιτεκτονικοί όγκοι κατασκευάστηκαν με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 35 cm ενώ η στερέωση των μονωτικών πλακών έγινε με ειδικά βύσματα.

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  2016

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Ανόργανο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Λευκές Πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης Πάχους 6 – 35 Cm Των 100 Kpa

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Οργανικό Ακρυλικό Επίχρισμα Κοκκομετρίας 1.5 mm