ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και αντιρηγματικών συστημάτων  σε μη θερμομονωμένες επιφάνειες, με λεία τελική επιφάνεια χρωματισμένη με ειδική αυτοκαθαριζόμενη βαφή.

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  2014

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Λευκές – γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 6-8 cm των 80 kpa

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Οργανικό επίχρισμα κοκκομετρίας 0.1 mm – ειδική αυτοκαθαριζόμενη βαφή