ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και αντιρηγματικών συστημάτων σε νέο κτίριο με τελικό σιλικονούχο επίχρισμα.

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  2018

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Οργανικό Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 8-10cm των 80 kpa

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Οργανικό Σιλικονούχο Επίχρισμα Κοκκομετρίας 1.0mm.