ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Με τον όρο κτιριακή μόνωση αναφέρεται κάθε υλικό το οποίο χρησιμοποιείται μέσα ή έξω στο κτίριο και εξυπηρετεί σκοπούς μόνωσης. Η χρήση τέτοιων υλικών αποσκοπεί κυρίως σε θερμομόνωση τμημάτων του κτιρίου, αλλά ο όρος δεν παύει να αναφέρεται και σε ηχομόνωση, υγρομόνωση, πυροπροστασία, κ.α. Πολλές φορές τα μονωτικά υλικά επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματοποιούν παράλληλα πολλές από τις προαναφερθείσες λειτουργίες.

Ως Θερμομόνωση ορίζεται ως, η μείωση μεταφοράς θερμότητας μεταξύ αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται σε θερμική επαφή ή σε απόσταση ικανή για επίδραση από ακτινοβολία.

Ως εξωτερική θερμομόνωση ορίζεται ένα σύστηµα στο οποίο η µόνωση δεν διακόπτεται στα σηµεία ένωσης των διαφορετικών δοµικών στοιχείων, έτσι το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, µετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας και αποτελώντας την πλέον αποτελεσματική λύση για την αναδρομική θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

icon-1

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Η θερµοµόνωση έχει ως στόχο να περιορίζει στο ελάχιστο τις ανταλλαγές θερμότητας µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µε τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς µε το µικρότερο δυνατό κόστος.

icon-4

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Βάσει νοµοθεσίας, η «ενεργειακή ταυτότητα» που θα αποκτά πλέον κάθε κτίριο, καθορίζει την αντικειµενική του αξία. Η οδηγία αυτή επιβάλλει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα κτίρια.

icon-2

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ

Βάση µελέτης που έχει πραγµατοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχει εκτιµηθεί ότι µε τη θερµική προστασία ενός κτιρίου µπορεί να επιτευχθεί µέχρι και 45% εξοικονόµηση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του.

icon-5

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ

Μειώνει στο ελάχιστο τη δηµιουργία σχηµατισµού θερμογεφυρών, οι οποίες δηµιουργούνται στα µη µονωμένα στοιχεία του κελύφους. Ο συντελεστής θερµικής διαπερατότητας (U) των στοιχείων αυτών είναι µεγάλος, με αποτέλεσµα να οδηγούν στην έντονη τοπική ροή θερμότητας από το κτίριο προς το περιβάλλον, καθώς επίσης και στο σχηµατισµό υδρατµών, λόγω της απότοµης πτώσης της θερμοκρασίας της επιφάνειας.

icon-3

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η διαθεσιµότητα πολλών ειδικών τεµαχίων και ποικίλων αρχιτεκτονικών τελειωµάτων (π.χ. ειδικά τεµάχια δημιουργία σκοτίων κ.α), προσφέρει τη δυνατότητα αρχιτεκτονικού εξωτερικού σχεδιασμού τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νεόδμητα κτίρια.

Εξασφάλιση άνετων συνθηκών

για τους ενοίκους ανεξαρτήτως κλιµατολογικών συνθηκών

Η θερµοµόνωση έχει ως στόχο να περιορίζει στο ελάχιστο τις ανταλλαγές θερµότητας µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µε τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς µε το µικρότερο δυνατό κόστος.

01

Μονωτικό Υλικό

Μονωτικές πλάκες πολυστερίνης κ.ά.

02

Υλικό Συγκόλλησης

Ποικιλία υλικών βάσει της τεχνικής εργασίας και του υφιστάµενου υποστρώµατος.

03

Πλέγμα Ενίσχυσης

Ενισχυµένο πλέγµα, συνοδευόµενο από σειρά ειδικών τεµαχίων για τοπικά αυξηµένη αντοχή σε κρούση.

ΕΡΓΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η διαθεσιµότητα πολλών ειδικών τεµαχίων και ποικίλων αρχιτεκτονικών τελειωµάτων (π.χ. ειδικά τεµάχια δημιουργία σκοτίων κ.α), προσφέρει τη δυνατότητα αρχιτεκτονικού εξωτερικού σχεδιασμού.