ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ G4S

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ G4S

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εφαρμογή αντιρηγματικών συστημάτων όψεων σε υφιστάμενο κτίριο.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  2020

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Ανόργανο αντιρηγματικό σύστημα τσιμεντοειδούς βάσης.

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Οργανικό ακρυλικό επίχρισμα κοκκομετρίας 1.5mm.