ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε νέο κτίριο με τελικό ακρυλικό επίχρισμα.

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  2019

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ: Οργανικό σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Πλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 5-10cm των 80 kpa

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Οργανικό ακρυλικό επίχρισμα Κοκκομετρίας 1.0mm.